DECALER
(klistermærker)

Skriv navnet på den hunderace du ønsker at se, 
i nedenstående søgefelt, EFTER "decal"
Kan du ikke huske hvordan navnet staves så skriv så meget du ved og sæt % tegn efter sidste bogstav.
eksempel: Afghaner kan staves afganer eller afghaner - skriv afg%

Du kan også vælge at trykke på "Decaler" i menubaren til venstre på skærmen og her vælge hunderacer i alfabetisk orden.

Bemærk ORDET "decal" MÅ IKKE SLETTES !